houtimportgroep.nl

În conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 256/2021 privind acordarea de beneficii de asistență socială în municipiul Iași, începând cu luna septembrie 2021, Municipiul Iași, prin Direcția de Asistență Socială, Serviciul Prestații de Asistență Socială va acorda ajutoare bănești de urgență ... Direcția de Asistență Socială Iași (D.A.S. Iași) este o instituție publică locală cu statut de persoană juridică și are ca scop sprijinirea populației municipiului Iași în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă. 19 ianuarie 2011 - Direcția de Asistență Socială Iași (D.A.S. Iași) este o instituție publică de importanță locală, care are statut de persoană juridică și care urmărește să ajute populația municipiului Iași în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă. DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE. Adresa: Strada Metropolitan Varlaam nr. 54 Cod poștal: 700198 Telefon: 0232-206.344 0332-440.647 Fax: 0232-230.767 E-mail: [email protected] [email protected] Conform planului stabilit, Direcția de Asistență Socială a oferit o serie de servicii pentru 21 de persoane care locuiesc în Iași. În special, două persoane au fost înscrise la o cantină socială și alte două persoane au primit un venit minim garantat. Despre strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale își propune să formeze o arhitectură a unui sistem unitar și coerent de servicii sociale care să asigure incluziunea socială a tuturor grupurilor vulnerabile din județul Iași. Informații detaliate privind condițiile specifice și bibliografia concursului sunt disponibile pe pagina oficială. Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Iași, strada Mitropolit Varlaam nr. 54, telefon 0232/206.344, interior 110. 11 dec 2021 - Județul Iașca va primi 2,3 milioane de euro de la Guvernul României. Cea mai mare parte a sumei se alocă Direcției Generale de Asistență Socială și Jan 02, 2020 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Iași va fi privatizată O situație confuză a apărut în cadrul instituției subordonate Primăriei Municipiului Iași, respectiv Direcția de Asistență Socială, fosta Direcție de Asistență Publică. Acesta a fost înființat pentru a coordona și implementa serviciile sociale propuse de consiliul municipal și aprobate de ... Mar 23, 2020 - (2) Direcția de Asistență Socială Iași va preda un număr de 400 de măști de protecție instituțiilor prevăzute în decizia nr. 7 / 20.03.2020 a CLSU Iași. (3) Direcția de Asistență Socială Iași va achiziționa 500 de kilograme de țesătură pentru confecționarea de măști de protecție. Art. 12. Dec 09, 2019 - Târg de oferte pentru stagii de practică, voluntariat și internship în asistență socială 2019 ediția a 4-a . Facultatea de Sociologie și Asistență Socială vă invită să participați la Târgul de stagii, voluntariat și practică în asistență socială din 11 decembrie 2019. 5. Departamentul de Asistență Socială Rîșcani - Fr. Grigore Vieru nr. 17, tel. 022 212087 șef al Direcției Dubica Natalia. În conformitate cu sarcinile și atribuțiile lor, Direcțiile teritoriale de asistență socială asigură stabilirea eligibilității pentru următoarele servicii de asistență socială: 1. Direcția de Asistență Socială Filiași. Prin Hotărârea Consiliului Local Filiași nr. 26/14.02.2019 s-a aprobat înființarea Direcției de Asistență Socială Filiași, ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Filiași, cu sediul în Filiași, B-dul Racoțeanu, nr. 160, județul ... Sep 01, 2015 - Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni. Ungheni la 1 septembrie 2015. În data de 21.08.2015 a fost finalizată prima etapă a activității 4.2 ,,Vizită de studiu la instituțiile care implementează programe de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități din Iași România". Astfel, o echipă de 11 persoane din ...
Bing Google